اکسپرت اختصاصی

برنامه نویسی اکسپرت اختصاصی

هرآنچه که بر پایه ی منطق و اصول باشد را به اکسپرت اختصاصی تبدیل کنید تا به صورت اتوماتیک فرآیندی را که می خواهید اجرا کند

هر استراتژی، متد کاری و در کل هر فرآیندی که بر پایه ی اصول و قوانین بازارهای مالی بوده و قابل تعریف باشد را می توان برنامه نویسی کرده و به اکسپرت اختصاصی تبدیل کرد، اگر یک استراتژی قوی در فارکس یا حتی باینری آپشن دارید را می توانید به اکسپرت تبدیل کنید تا کار شما را برای فعالیت راحتتر کرده و سرعت و دقت کار شما را افزایش دهد.

فرم درخواست اکسپرت